שפעת: הביטחון (P2)

תחזיות: הגנה מהירה (p2)

[jwplayer config = "Single" playlistid = "9563"]

חלק זה נמצא בבנייה, ואילו מתעדכן לכלול נתוני 2012 חדשים. אנו מצפים לקבל את סעיף IMPACT סיים בסוף ינואר.

השפעה על שוק הביטחון המהיר (P2)

רווח נקי שנתי פוטנציאלי של נתח שוק

[Id = שולחן 16 /]

דוח רווח והפסד חזוי

[Id = שולחן 17 /]

מאזן צפוי

[Id = שולחן 18 /]

תזרים מזומנים חזויים

[Id = שולחן 19 /]


סיכום