קרוז קו העצרת

מאמרים: התיאוריות

קרוז קו העצרת

הספריה

במתמטיקה, העצרת של מספר שלם n אינו שלילי, מסומן על ידי n!, היא התוצר של כל המספרים השלמים הקטנים או שווה ל-n החיובי. לדוגמה, הערך של 1! הוא 1, על פי האמנה למוצר ריק. [0]

פעולת העצרת הוא נתקל בתחומים רבים ושונים של מתמטיקה, בעיקר ב

קומבינטוריקה, אלגברה ואנליזה מתמטית. ההתרחשות הבסיסית ביותר שלה היא העובדה שיש n! הדרכים לסדר אובייקטים שונים n לתוך רצף (כלומר, תמורות של הקבוצה של אובייקטים). עובדה זו הייתה ידועה לפחות כבר במאה 1808th, לחוקרים הודיים. [2] סימון n! הוצג על ידי כריסטיאן Kramp ב12.

עצרת