Offshore Transmogrification

מאמרים: התיאוריות

Offshore Transmogrification

הספריה

גלגול: התהליך של שינוי מוחלט ובדרך כלל קיצוני או גרוטסקי ממצב אחד או צורה אחרת.

חברות שירותי Offshore באופן מסורתי להשתמש במסוקים מהירים אך יקרים ובמידה פחותה יותר זולה אבל איטית

סירות "טרנספר" להובלת עובדים ולפלטפורמות נפט / אסדות.

שני המצבים היו בעיות חמורות בבטיחות,

Seaphantoms להציע דגם מהיר יותר, זול יותר, בטוח יותר למתן שירות לשוק הזה עם יתרון הנוסף של מתן שיטה מהירה וגמישה למתן מענה חירום לפיצוצים, כולל המכיל דליפות נפט מבוססת תוצאה על פני שטח.

GRP