Seaphantom הסינגולריות

מאמרים: התיאוריות

Seaphantom הסינגולריות

הספריה

במתמטיקה, ייחודיות היא באופן כללי נקודה שבה אובייקט מתמטי נתון אינו מוגדרים, או נקודת סט יוצא דופן שבו היא לא מצליחה להיות מחונכת בצורה מסוימת.

תאוריות רבות בפיסיקה מתמטיות יש ייחודיויות מסוג זה או אחר.

משוואות לתיאוריות פיזיקליות אלה צופים כי הכדור של מסה של כמות מסוימת הופך לאינסופי, או עליות ללא הגבלה.

Seaphantom הסינגולריות מתייחס למושג זה, כאחת מהטכנולוגיות המובילות בעולם בצורה מסיבית המפריעות, Seaphantom ייצור שינוי פרדיגמה שהשפעותיה תהיה דומה לגדול ללא גבול.

הסינגולריות