תחבורה חלקה

חידושים: ITF

פורום התחבורה הבינלאומי

סוגיות לדיון בפסגת 2012 על תחבורה חלקה