תחבורה חלקה: UIC

חידושים: ה- ITF / UIC

... היתרונות הטובים ביותר של כל מצב צריך להיות מותאם כדי להפוך אותם משלימים ...

הצהרה על ידי ז'אן-פייר Loubinoux

מנכ"ל

UIC

האיגוד הבינלאומי של רכבת