תחבורה חלקה: OTIF

חידושים: ITF / OTIF

"... על 40% מזמן ההובלה לאורך דרך המשי הוא אבד בגבולות עקב נהלים בלתי הולמים".

הצהרתו של סטפן Schimming

מזכ"ל

OTIF

הארגון הבין הממשלתי לתובלה בינלאומית על ידי רכבת