גוריד לקיימות

השפעה: דירוג אחריות סביבתית

דירוג קיים

דירוג סביבתי: לפי דרך
דַרגָהמצבפאקס מייל / גלCO2 ג'/ פאקס מייל
01מנוע מאמן184.456
02ואן ברכה101.9101
03Seaphantom72c73.5102.27
04Seaphantom7273.5115.4
05רכבת כבדה155.3156
06Seaphantom54ce48156.6
07Seaphantom54c45167.04
08Seaphantom54e48176.71
09רכבת נוסעת85.8177
10Intercity רכבת66179
11ברכת רכב - 255.4185
12Seaphantom5445188.49
13רכבת קלה120.5202
14Trolley אוטובוס104.4233
15רכב - טיול ממוצע43.8235
16טיסות מקומיות42.3243
17טרנזיט אוטובוס32.5299
18רכב - 127.7371
19סירת מעבורת12.6818
20תגובת ביקוש9.51063