ים הברית

Seaphantom: הברית הים

מדינות ים

בזמן שאנחנו מתכננים על הפעלה ב1,500 העליון של יציאות 32,000 בעולם, אנו מכירים בכך שיהיו זמנים ובמקומות שבי מדינות ים תהיינה לפגוע ביכולתנו לפעול בצורה בטוחה / בזמן, כלומר, גלים גבוהים מממוצע המטר 8-10 (2.4 3.0-מ ')

שימוש במפות הניתנות על ידי NOAA ואחרים, תוכל לזהות אזורים שבם זה יהיה המקרה. מבלי לבחון נתיבים אפשריים בפירוט, אנחנו כרגע לחשב בתחזיות שלנו, כי תרחיש גרוע ביותר של 10% מכל שוק העולמי יהיה זמין בשל תנאי ים קשים.


גובה גלים


מדריך מדינת יםגובה גל