SP90

SP90 מספק את יכולת ביצוע הסטנדרטי TEU ו / או feu מכולות, המאפשר לאפשרות של טעינת פנטומים גבי אוניות מכולה מראש עם מטענים בעלי ערך גבוהים וכי עליו לייצר בתורו ניתן לפרוק בים כדי למנוע עיכובים בנמל אספקה ​​מחדש לדמיין קריטית שרשרות.