SP72x

SP72x מספק את היכולת לשאת מיכל TEU סטנדרטי, המאפשר את האפשרות של שימוש פנטומים להיות טעונים עם ערך גבוה ולייצר להפצה מהירה יותר שרשרות אספקה ​​קריטיות לדמיין מחדש.