SP54

SP104 מציע פתרונות במהירות גבוהה למעבורת המהירה, מטענים מהירים, תגובה מהירה מהחוף, במהירות ובתעשיות סיור מהירות עם כלי ocapable לשאת עד 20 נוסע ב120mph TP (קשרי 54).