SP38

SP38 מספקת פתרונות עבור מעבורות מהירות ודרישות תיור וחיסכון בעלויות שמבטיחות להשפיע פעמים מעבר דראמטי, למספר היעדים ונקודות הפלגה.