SP72 קו מוצרים

SP72 מספק המערכות שלנו גדולות קיבולת נוסעי התחבורה למעבורת המהירה, servcie החוף המהיר, התגובה מהירה ותעשיות תיירות מהר בנוסף להציע שיטות חדשות לחלוטין למהפכה בשרשרת אספקה ​​בתעשיית המטענים המהירה.