SP54 קו מוצרים

SP104 מציע פתרונות במהירות גבוה קו למעבורת המהירה, מטענים מהירים, תגובה מהירה מהחוף, במהירות ובתעשיות סיור מהירות עם כלי ocapable לשאת עד 20 נוסע ב120mph TP (קשרי 54).